Käyttöehdot

Käyttöehdot

Vastaanottajat

Tämä verkkosivusto on kansainvälinen tietokanta pääkonttoristamme (Ingelheim, Saksa), ja sen tarkoitus on antaa tietoja maailmanlaajuisesta liiketoiminnastamme. Huomaa, että hyväksymisstatusta ja hyväksyttyjen tuotteiden merkintöjä koskevat tiedot voivat vaihdella maakohtaisesti. Maakohtaisia tietoja voi olla saatavilla maissa, joissa harjoitamme liiketoimintaa.

Sisällön käyttö

Tämän sivuston kaikki sisältö on Boehringer Ingelheim -konsernin omaisuutta ja tekijänoikeuksin suojattua. Tällä sivustolla olevien asiakirjojen (kuten valkoisten kirjojen, uutistiedotteiden, tietolomakkeiden ja usein kysyttyjen kysymysten) käyttöoikeudet myönnetään sillä edellytyksellä, että (1) tämä ilmoitus ja erityisesti sekä tekijänoikeusilmoitus että tämä käyttöoikeusilmoitus näkyvät kaikissa kopioissa, että (2) kyseisiä tällä sivustolla olevia asiakirjoja käytetään ainoastaan tiedottamiseen, tiedotusvälineiden tarkoituksiin, henkilökohtaiseen käyttöön ja muuhun kuin kaupalliseen tarkoitukseen ja että asiakirjoja ei kopioida tai julkaista millään verkkotietokoneella tai kaupallisessa tiedotusvälineessä ja että (3) asiakirjoihin ei tehdä mitään muutoksia. Käyttö muuhun tarkoitukseen on nimenomaisesti kielletty ja voi johtaa vakaviin siviili- ja rikosoikeudellisiin seuraamuksiin. Rikkomuksista nostetaan syyte.

Edellä myönnetty lupa ei kata boehringer-ingelheim.com-sivuston tai muiden Boehringer Ingelheim -konserniin kuuluvien yhtiöiden omistamien, käyttämien, lisensoimien tai hallitsemien sivustojen suunnittelun tai asettelun käyttöä. Näiden verkkosivustojen osat on suojattu muun muassa tekijänoikeutta, ulkoasua, tavaramerkkiä ja vilpillistä kilpailua koskevilla laeilla, eikä niitä saa kopioida tai jäljitellä kokonaan tai osittain. Mitään Boehringer Ingelheimin verkkosivustolla olevaa tavaramerkkiä, ulkoasua, logoa, grafiikkaa, ääntä tai kuvaa ei saa kopioida tai siirtää edelleen ilman kyseiset oikeudet omistavan Boehringer Ingelheim -yhtiön nimenomaista lupaa.

Omistaja pidättää itsellään kaikki oikeudet, joita ei tässä nimenomaisesti myönnetä.

Tavaramerkkiä koskeva ilmoitus

Tässä viitattujen Boehringer Ingelheimin tuotteiden kauppanimet ovat Boehringer Ingelheim -konserniin kuuluvien yksiköiden tavaramerkkejä riippumatta siitä, onko nimet lihavoitu tai onko niiden yhteydessä tavaramerkin symboli ®. Tässä mainittujen todellisten yritysten ja tuotteiden nimet voivat olla omistajiensa tavaramerkkejä. Näiden tavaramerkkien, Boehringer Ingelheim -yhtiön nimen ja yhtiön logon käyttö muutoin kuin tässä sallitulla tavalla on nimenomaisesti kielletty ja voi olla rikoslain vastaista. Tässä mainituilla tuotteilla voi olla erilaisia kauppanimiä, merkintöjä, tuote-esittelyjä ja vahvuuksia eri maissa. Ota yhteys paikalliseen tytäryhtiöömme, jos tarvitset selvennystä.

Vastuuvapauslauseke

Boehringer Ingelheim -konserni ja/tai sen vastaavat toimittajat eivät esitä mitään väitteitä tällä sivustolla julkaistujen asiakirjojen ja niihin liittyvien kuvien sisältämien tietojen soveltuvuudesta mihinkään tarkoitukseen. Kaikki tällaiset asiakirjat ja niihin liittyvät kuvat tarjotaan ”sellaisinaan” ilman minkäänlaista takuuta. Boehringer Ingelheim -konserni ja/tai sen vastaavat toimittajat kieltävät täten kaikki näihin tietoihin liittyvät takuut ja ehdot, mukaan lukien kaikki epäsuorat takuut ja ehdot myyntikelpoisuudesta, sopivuudesta tiettyyn tarkoitukseen, nimikkeestä ja oikeuksien loukkaamattomuudesta. Sisällön käyttö tapahtuu käyttäjän omalla vastuulla. Boehringer Ingelheim -konserniin kuuluvat yksiköt ja/tai sen vastaavat toimittajat eivät missään tapauksessa ole vastuussa mistään erityisistä, epäsuorista tai välillisistä vahingoista tai mistään vahingoista, jotka ovat seurausta tällä sivustolla saatavilla olevien tietojen käytöstä tai toiminnasta tai niihin liittyen aiheutuvasta käytön, tietojen tai voittojen menetyksestä siitä riippumatta, onko kyseessä sopimukseen, laiminlyöntiin tai muuhun rikkomukseen perustuva kanne.

Lääkevalmisteita koskevia asiakirjoja ei ole tarkoitettu käytettäväksi vaihtoehtona keskustelulle terveydenhuollon ammattilaisen tai muun pätevän asiantuntijan kanssa. Jos tarvitset neuvoja tietyn terveysongelman suhteen, ota yhteyttä terveydenhuollon ammattilaisiin.

Palvelimella julkaistut asiakirjat ja niihin liittyvät kuvat voivat sisältää teknisiä epätarkkuuksia tai kirjoitusvirheitä. Tietoja voidaan muuttaa aika ajoin. Boehringer Ingelheim -konserni ja/tai sen vastaavat toimittajat voivat koska tahansa tehdä parannuksia ja muutoksia tässä kuvattuihin tuotteisiin ja ohjelmiin.

Tällä verkkosivustolla saatavilla olevia ohjelmistoja, asiakirjoja ja palveluja koskevat ilmoitukset

Boehringer Ingelheim -konserni ja/tai sen vastaavat toimittajat eivät missään tapauksessa ole vastuussa mistään erityisistä, epäsuorista tai välillisistä vahingoista tai mistään vahingoista, jotka ovat seurausta ohjelmiston, asiakirjojen, palvelujen tarjonnan tai sen puuttumisen tai tällä sivustolla saatavilla olevien tietojen käytöstä tai toiminnasta tai niihin liittyen aiheutuvasta käytön, tietojen tai voittojen menetyksestä siitä riippumatta, onko kyseessä sopimukseen, laiminlyöntiin tai muuhun rikkomukseen perustuva kanne.

Linkit kolmansien osapuolten sivustoihin

Eräiden tällä alueella olevien linkkien avulla voi poistua Boehringer Ingelheimin verkkosivustolta ja siirtyä ulkoisille sivustoille. Ellei ulkoisen sivuston julkaisutiedoissa toisin mainita, linkitetyt sivustot eivät ole Boehringer Ingelheim -yhtiön hallinnassa, eikä mikään Boehringer Ingelheim -konsernin yksikkö ole vastuussa tällaisen linkitetyn sivuston tai linkitetyn sivuston sisältämän linkin sisällöstä tai näille sivustoille tehdyistä muutoksista tai päivityksistä. Mikään Boehringer Ingelheim -konsernin yksikkö ei ole myöskään vastuussa miltään linkitetyltä sivustolta vastaanotetusta verkkolähetyksestä tai muun tyyppisestä tiedonsiirrosta. Nämä linkit tarjotaan ainoastaan käyttäjän avuksi, ja minkään linkin sisällyttäminen ei tarkoita, että Boehringer Ingelheim -konserni tukisi kyseistä sivustoa.

Tiedustelut ja palaute

Boehringer Ingelheimille tämän verkkosivuston kautta lähetetyn tiedustelun ja palautteen ei tule koskea henkilökohtaisia terveysongelmia tai tiettyjä reseptilääkkeitä. Näihin liittyvissä asioissa on otettava yhteys terveydenhuollon ammattilaiseen. Jos jonkin näiden asiakirjojen käyttäjän yhteydenotto sisältää palautetietoa, kuten asiakirjojen sisältöä koskevia kysymyksiä, kommentteja, ehdotuksia tai vastaavia, tällaisten tietojen katsotaan olevan ei-luottamuksellisia ja Boehringer Ingelheim -konsernilla ei ole minkäänlaista velvollisuutta tällaisten tietojen suhteen ja se voi vapaasti ja rajoituksetta toistaa, käyttää, paljastaa ja jakaa näitä tietoja muille, kuitenkin sovellettavan yksityisyyslainsäädännön niin vaatiessa vain nimettömässä muodossa.

RSS-uutissyötteet

Boehringer Ingelheimin RSS-uutissyötteiden käyttö on näiden käyttöehtojen alaista. Boehringer Ingelheim pidättää oikeuden lopettaa tämä palvelu milloin tahansa.

Lääkärin kanssa
keskusteltavia asioita

?

Aiotko keskustella lääkärisi kanssa
tutustuttuasi sivustollamme olevaan tietoon?

Ei todenäkköistä

Erittäin todennäköistä

1

2

3

4

5

X