Πώς μπορείτε να
αναλάβετε δράση
για την καρδιά σας;

Hvad kan du gøre for dit hjerte?

Αν θέλετε να αναλάβετε δράση για την προστασία της καρδιάς σας, το πρώτο σημαντικό βήμα είναι να κατανοήσετε τον κίνδυνο που διατρέχετε και να ενημερωθείτε.7

Με την ορθή διαχείριση της πάθησής τους, τα άτομα με Διαβήτη τύπου 2 μπορούν να ζήσουν για πολλά χρόνια και η ζωή τους να είναι ποιοτική.1
Το καλό νέο είναι ότι υπάρχουν αλλαγές που μπορείτε να κάνετε μόνοι σας στον τρόπο ζωής σας για να μειώσετε τον κίνδυνο που διατρέχετε, όπως1,7‑9:

Να κόψετε το κάπνισμα

Να κόψετε το κάπνισμα

Να ακολουθείτε μια υγιεινή διατροφή

Να ακολουθείτε μια υγιεινή διατροφή

Να αυξήσετε τη φυσική σας δραστηριότητα

Να αυξήσετε τη φυσική σας δραστηριότητα

Να διατηρείτε ένα υγιές σωματικό βάρος

Να διατηρείτε ένα υγιές σωματικό βάρος

Να ελέγχετε την αρτηριακή σας πίεση τακτικά

Να ελέγχετε την αρτηριακή σας πίεση τακτικά

Να παρακολουθείτε τα επίπεδα της χοληστερόλης σας

Να παρακολουθείτε τα επίπεδα της χοληστερόλης σας

Να κόψετε το κάπνισμα

Να κόψετε το κάπνισμα

Να ακολουθείτε μια υγιεινή διατροφή

Να ακολουθείτε μια υγιεινή διατροφή

Να αυξήσετε τη φυσική σας δραστηριότητα

Να αυξήσετε τη φυσική σας δραστηριότητα

Να διατηρείτε ένα υγιές σωματικό βάρος

Να διατηρείτε ένα υγιές σωματικό βάρος

Να ελέγχετε την αρτηριακή σας πίεση τακτικά

Να ελέγχετε την αρτηριακή σας πίεση τακτικά

Να παρακολουθείτε τα επίπεδα της χοληστερόλης σας

Να παρακολουθείτε τα επίπεδα της χοληστερόλης σας

Αναλάβετε δράση για την καρδιά σας σήμερα! Συζητήστε με το γιατρό σας για τις σωστές πρακτικές που πρέπει να υιοθετήσετε και τις αλλαγές στον τρόπο ζωής σας, αλλά και άλλους τρόπους μείωσης του κινδύνου εμφάνισης Καρδιαγγειακής νόσου.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πώς μπορείτε να αναλάβετε δράση για την καρδιά σας, κατεβάστε το φυλλάδιο

Κοινοποίησε αυτή τη σελίδα:

Παραπομπές

Ερωτήσεις για να συζητήσετε
με το γιατρό σας

?

Σκοπεύετε να συµβουλευτείτε το γιατρό σας αφού διαβάσετε τις πληροφορίες σε αυτήν την ιστοσελίδα;

Καθόλου πιθανό

Πολύ πιθανό

1

2

3

4

5

X