Όροι Χρήσης

Όροι Χρήσης

Αποδέκτες

Αυτός ο ιστότοπος αποτελεί πηγή πληροφοριών Boehringer Ingelheim Ελλάς Α.Ε. και αποσκοπεί στην παροχή πληροφοριών σχετικά με την παγκόσμια επιχειρηματική δραστηριότητά μας. Παρακαλούμε να λάβετε υπόψη ότι οι πληροφορίες που αφορούν το στάδιο της έγκρισης και οι ετικέτες εγκεκριμένων προϊόντων πιθανόν να διαφέρουν από χώρα σε χώρα. Επίσης, ενδέχεται καθεμία από τις χώρες στις οποίες δραστηριοποιούμαστε να διαθέτει διαφορετικές πληροφορίες.

Χρήση του περιεχομένου

Όλο το περιεχόμενο του ιστότοπου αποτελεί ιδιοκτησία του Ομίλου Εταιρειών Boehringer Ingelheim και προστατεύεται με δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Η άδεια χρήσης εγγράφων (όπως λευκών βίβλων, δελτίων τύπου, δελτίων δεδομένων και συχνών ερωτήσεων) από τον παρόντα ιστότοπο παρέχεται υπό την προϋπόθεση ότι (1) η παρούσα ειδοποίηση εμφανίζεται σε όλα τα αντίγραφα και ότι, ειδικότερα, εμφανίζεται τόσο η ανακοίνωση περί πνευματικής ιδιοκτησίας όσο και η εν λόγω άδεια, (2) η χρήση των εν λόγω εγγράφων από αυτόν τον ιστότοπο γίνεται για αποκλειστικά για ενημερωτική, επικοινωνιακή και μη εμπορική ή προσωπική χρήση και τα έγγραφα δεν θα αντιγραφούν ή αναρτηθούν σε οποιονδήποτε υπολογιστή δικτύου ή μεταδοθούν σε εμπορικά μέσα ενημέρωσης και (3) δεν πραγματοποιούνται τροποποιήσεις οποιωνδήποτε εγγράφων. Η χρήση για οποιονδήποτε άλλο σκοπό απαγορεύεται ρητά και μπορεί να επιφέρει αυστηρές αστικές και ποινικές κυρώσεις. Οι παραβάτες θα διώκονται.

Η άδεια που δίνεται ανωτέρω δεν συμπεριλαμβάνει τη χρήση του σχεδίου ή της διάταξης του ιστότοπου boehringer-ingelheim.com ή οποιουδήποτε άλλου ιστότοπου ο οποίος ανήκει, χρησιμοποιείται, παραχωρείται ή ελέγχεται από μία από τις εταιρείες του ομίλου Boehringer Ingelheim. Τα στοιχεία των εν λόγω ιστότοπων προστατεύονται από τη νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων, εμπορικών συμβόλων, εμπορικών σημάτων, αθέμιτου ανταγωνισμού και από άλλους νόμους και δεν μπορούν να αντιγραφούν ή υποστούν απομίμηση ολικά ή εν μέρει. Κανένα εμπορικό σήμα, εμπορικό σύμβολο, λογότυπο, γραφικό, ήχος ή εικόνα από οποιονδήποτε ιστότοπο της Boehringer Ingelheim δεν επιτρέπεται να αντιγραφεί ή αναμεταδοθεί εκτός αν η συγκεκριμένη εταιρεία Boehringer Ingelheim, στην οποία ανήκουν τα εν λόγω δικαιώματα, το επιτρέπει ρητά.

Διατηρούνται όλα τα δικαιώματα τα οποία δεν χορηγούνται ρητά με το παρόν.

Ειδοποίηση εμπορικού σήματος

Τα εμπορικά σήματα προϊόντων της Boehringer Ingelheim, στα οποία γίνεται αναφορά στο παρόν, είτε εμφανίζονται με έντονους χαρακτήρες είτε με το σύμβολο εμπορικού σήματος ®, αποτελούν εμπορικά σήματα των οντοτήτων του ομίλου εταιρειών της Boehringer Ingelheim. Οι επωνυμίες των πραγματικών εταιρειών και των προϊόντων τα οποία αναφέρονται στο παρόν μπορεί να είναι τα εμπορικά σήματα των αντιστοίχων ιδιοκτητών τους. Η χρήση των εν λόγω εμπορικών σημάτων, της εταιρικής επωνυμίας Boehringer Ingelheim και του λογότυπου της εταιρείας απαγορεύεται ρητά και μπορεί να είναι ποινικά αξιόποινη, εκτός αν επιτρέπεται από το παρόν. Τα προϊόντα που αναφέρονται στο παρόν μπορεί να έχουν διαφορετικά εμπορικά σήματα, διαφορετικές ταμπέλες, εμφάνιση προϊόντος και ισχύ σε διαφορετικές χώρες. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με την τοπική θυγατρική μας σε περίπτωση που απαιτείται διευκρίνιση.

Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Ο όμιλος εταιρειών Boehringer Ingelheim και/ή οι αντίστοιχοι προμηθευτές του δεν προβαίνουν σε καμία δήλωση σχετικά με την καταλληλότητα των πληροφοριών που περιέχονται στα έγγραφα και στα σχετικά γραφικά που δημοσιεύονται σε αυτόν τον ιστότοπο για οποιονδήποτε σκοπό. Όλα τα εν λόγω έγγραφα και τα σχετικά γραφικά παρέχονται «ως έχουν» χωρίς εγγύηση οποιουδήποτε είδους. Ο όμιλος εταιρειών Boehringer Ingelheim και/ή οι αντίστοιχοι προμηθευτές του αποποιούνται διά του παρόντος όλων των εγγυήσεων και προϋποθέσεων ως προς τις εν λόγω πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων όλων των σιωπηρών εγγυήσεων και των προϋποθέσεων εμπορευσιμότητας, της καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό, του τίτλου και της μη παραβίασης. Κάθε πρόσβαση και χρήση του περιεχομένου γίνεται με ευθύνη του χρήστη. Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνονται οι οντότητες του ομίλου εταιρειών Boehringer Ingelheim και/ή οι αντίστοιχοι προμηθευτές τους για οποιεσδήποτε ειδικές, έμμεσες ή αποθετικές ζημίες ή οποιεσδήποτε ζημίες που προκύπτουν από απώλεια χρήσης, δεδομένων ή κερδών, είτε από συμβατική συμπεριφορά, είτε από αμέλεια ή άλλη δόλια ενέργεια, οι οποίες προκύπτουν από ή σε συνδυασμό με τη χρήση ή την παροχή πληροφοριών που διατίθενται από τον παρόντα ιστότοπο.

Τα έγγραφα σχετικά με τα φαρμακευτικά προϊόντα δεν προορίζονται να χρησιμοποιηθούν ως εναλλακτική έναντι των συμβουλών από έναν επαγγελματία του τομέα υγείας ή άλλον εξειδικευμένο επαγγελματία. Αν πρέπει να αναζητήσετε συμβουλές σχετικά με ένα συγκεκριμένο πρόβλημα υγείας, παρακαλούμε επικοινωνήστε με επαγγελματίες του τομέα υγείας.

Τα έγγραφα και τα σχετικά γραφικά που δημοσιεύονται στον παρόντα διακομιστή μπορεί να περιλαμβάνουν τεχνικές ανακρίβειες ή τυπογραφικά λάθη. Διάφορες αλλαγές προστίθενται περιοδικά στις πληροφορίες του παρόντος. Ο όμιλος εταιρειών Boehringer Ingelheim και/ή οι αντίστοιχοι προμηθευτές του μπορούν να πραγματοποιούν βελτιώσεις και/ή αλλαγές στο προϊόν ή τα προϊόντα και/ή στο πρόγραμμα ή τα προγράμματα που περιγράφονται στο παρόν ανά πάσα στιγμή.

Ειδοποιήσεις σχετικά με το λογισμικό, τα έγγραφα και τις υπηρεσίες που διατίθενται στον παρόντα ιστότοπο

Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται ο όμιλος εταιρειών Boehringer Ingelheim και/ή οι αντίστοιχοι προμηθευτές του για οποιεσδήποτε ειδικές, έμμεσες ή αποθετικές ζημίες ή οποιεσδήποτε ζημίες που προκύπτουν από απώλεια χρήσης, δεδομένων ή κερδών, είτε από συμβατική συμπεριφορά, είτε από αμέλεια ή άλλη δόλια ενέργεια, οι οποίες προκύπτουν από ή σε συνδυασμό με τη χρήση ή την παροχή λογισμικού, εγγράφων, παροχή ή αδυναμία παροχής υπηρεσιών, ή πληροφορίες που διατίθενται τον παρόντα ιστότοπο.

Σύνδεσμοι προς ιστότοπους τρίτων

Ορισμένοι σύνδεσμοι στην περιοχή αυτή θα σας επιτρέψουν να εξέλθετε από τον ιστότοπο της Boehringer Ingelheim και να επισκεφθείτε εξωτερικούς ιστότοπους. Αν δεν επισημαίνεται άλλως στο εντύπωμα του εξωτερικού ιστότοπου, οι συνδεδεμένοι ιστότοποι δεν είναι υπό τον έλεγχο της εταιρείας Boehringer Ingelheim και καμία οντότητα από τον όμιλο εταιρειών της Boehringer Ingelheim δεν ευθύνεται για τα περιεχόμενα του εν λόγω συνδεδεμένου ιστότοπου ή για οποιονδήποτε σύνδεσμο που περιέχει στον εν λόγω συνδεδεμένο ιστότοπο, ή για οποιεσδήποτε αλλαγές ή ενημερώσεις στους εν λόγω ιστότοπους. Επίσης, καμία οντότητα του ομίλου εταιρειών Boehringer Ingelheim δεν ευθύνεται για μεταδόσεις, μέσω διαδικτύου ή με οποιονδήποτε άλλον τρόπο, που λαμβάνονται από συνδεδεμένους ιστότοπους. Οι σύνδεσμοι αυτοί σας παρέχονται μόνο για τη διευκόλυνσή σας και η προσθήκη οποιουδήποτε συνδέσμου δεν υποδηλώνει επίσημη έγκριση του ιστότοπου από τον όμιλο εταιρειών Boehringer Ingelheim.

Απορίες και ανατροφοδότηση

Οι απορίες και η λοιπή ανατροφοδότηση που απευθύνονται στη Boehringer Ingelheim διά μέσω του παρόντος ιστότοπου δεν θα πρέπει να περιέχουν ερωτήσεις σχετικά με προσωπικά ζητήματα υγείας ή σχετικά με συγκεκριμένα προϊόντα που χορηγούνται μόνο με ιατρική συνταγή, που θα πρέπει να απευθύνονται σε έναν επαγγελματία του τομέα υγείας. Αν οποιοσδήποτε χρήστης των εν λόγω εγγράφων αποκριθεί με πληροφορίες συμπεριλαμβανομένων δεδομένων ανατροφοδότησης, όπως με ερωτήσεις, σχόλια, υποδείξεις, ή παρόμοια σε σχέση με το περιεχόμενο των εν λόγω εγγράφων, οι εν λόγω πληροφορίες θεωρούνται ότι είναι μη εμπιστευτικές και ο όμιλος εταιρειών της Boehringer Ingelheim δεν έχει καμιά ευθύνη οποιουδήποτε είδους όσον αφορά τις εν λόγω πληροφορίες και θα είναι ελεύθερος να αναπαραγάγει, χρησιμοποιήσει, γνωστοποιήσει και διανείμει τις εν λόγω πληροφορίες σε άλλους χωρίς περιορισμό, ωστόσο μόνο σε ανώνυμη μορφή αν αυτό απαιτείται από την εφαρμοστέα νομοθεσία περί απορρήτου.

Ροή ειδήσεων RSS

Η χρήση της ροής ειδήσεων RSS της Boehringer Ingelheim υπόκειται στους παρόντες Όρους Χρήσης. Η Boehringer Ingelheim διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει την υπηρεσία ανά πάσα στιγμή.

?

Σκοπεύετε να συµβουλευτείτε το γιατρό σας αφού διαβάσετε τις πληροφορίες σε αυτήν την ιστοσελίδα;

1

2

3

4

5

Καθόλου πιθανό

Πολύ πιθανό

X
Για πρόσβαση στο φυλλάδιο «Ερωτήσεις για τον γιατρό σας» κάντε κλικ εδώ
1

Γεια σας, θέλετε να μάθετε περισσότερα για τον Διαβήτη τύπου 2;

Αναφορές