Om diabetes type 2

About Type 2 Diabetes

Innen 2045 antar man at én av ti kommer til å ha diabetes.1
Diabetes type 2 er mest utbredt, og 90 prosent av alle som har diabetes, har denne typen.1

Diabetes er en kronisk sykdom som gjør at kroppen ikke klarer å produsere insulin, eller ikke klarer å utnytte insulinet den produserer, noe som fører til høyt blodsukker (også kalt hyperglykemi).1
Når blodsukkeret er høyt over lengre tid, kan det oppstå komplikasjoner i andre organer og kroppsdeler, for eksempel:1

Øyesykdom Icon

Øyesykdom

Problemer med munnhelse Icon

Problemer med munnhelse

Nerveskade Icon

Nerveskade

Diabetesfot Icon

Diabetesfot

Nyresykdom Icon

Nyresykdom

Øjensygdom Icon

Øyesykdom

Problemer med munnhelse Icon

Problemer med munnhelse

Nerveskade Icon

Nerveskade

Diabetesfot Icon

Diabetesfot

Nyresykdom Icon

Nyresykdom

Tror du at du kan ha diabetes type 2? Fyll ut sjekklisten for symptomer på diabetes type 2

Del denne siden:

Referanser

Last ned spørsmål du kan
ta opp med legen

?

Vil du ta kontakt med din lege etter
å ha lest informasjonen på denne siden?

Lite trolig

Veldig trolig

1

2

3

4

5

X