Nerveskade

image-how-main

Hvordan tar man
vare på hjertet?

Αναλάβετε δράση για την  καρδιά και τα νεφρά σας

Det første og viktigste du kan gjøre for å ta være på hjertet, er å forstå risikoen og skaffe deg kunnskap.7

Dersom tilstanden håndteres på en god måte, kan personer med diabetes type 2 leve lenge og med god livskvalitet.1 Den gode nyheten er at du kan redusere risikoen selv ved å gjøre noen livsstilsendringer, for eksempel1,7-9:

slutte a royke

Slutte å røyke

Spise sunt

Spise sunt

ære fysisk aktiv

Være fysisk aktiv

Ha sunn kropsveket

Ha sunn kroppsvekt

Male blodtrykket jevnlig

Måle blodtrykket jevnlig

Følge med på kolesterolnivåene

Følge med på kolesterolnivåene

Ta vare på hjertet!

Rådfør deg alltid med legen om hvilke livsstilsendringer som er best for deg, og om andre måter du kan redusere risikoen for hjerte- og karsykdom.

Last ned brosjyren og finn mer informasjon om hvordan du kan ta vare på hjertet

  1. International Diabetes Federation. IDF Diabetes Atlas, 8. utgave. Brussels, Belgia: International Diabetes Federation; 2017.
  2. Abdul-Ghani M., DeFronzo, RA, et al. Cardiovascular Disease and Type 2 Diabetes: Has the Dawn of a New Era Arrived? Diabetes Care 2017;40:813–820
  3. Chillarón, J etc al. Subclinical cardiovascular disease in type 2 diabetes mellitus: To screen or not to screen. World J Clin Cases. 2014 Sep 16;2(9):415–21.
  4. Morrish NJ, Wang SL, Stevens LK, Fuller JH, Keen H; WHO Multinational Study Group. Mortality and causes of death in the WHO multinational study of vascular disease in diabetes. Diabetologia. 2001;44:S14–S21.
  5. Bertoluci, MC. and Rocha, VZ. Cardiovascular risk assessment in patients with diabetes. Diabetol Metab Syndr (2017) 9:25
  6. Cosson E, Nguyen MT, Chanu B. et al. Diabetes Care. 2011 Sep; 34(9): 2101–2107.
  7. Mayo Clinic. Heart disease. Tilgjengelig på: https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/heart-disease/symptoms-causes/syc-20353118 Åpnet oktober 2019
  8. American Heart Association. Prevention and Treatment of High Cholesterol (Hyperlipidemia) Available at: https://www.heart.org/en/health-topics/cholesterol/prevention-and-treatment-of-high-cholesterol-hyperlipidemia Accessed March 2020
  9. Heart Foundation. Is my blood pressure normal? Available at: https://www.heartfoundation.org.au/your-heart/know-your-risks/blood-pressure/is-my-blood-pressure-normal Accessed March 2020

‘Act4YourHeart’ kampanjen har som mål å øke kunnskapen rundt sammenhengen mellom diabetes type 2 og kardiovaskulær sykdom hos pasienter med diabetes type 2 og deres pårørende. Kampanjen ønsker å informere og motivere pasienter til å snakke med legen sin, for å få en bedre forståelse for mulighetene de har, samt ta kontroll over sykdommen. Websiden er utviklet på initiativ av Boehringer Ingelheim, et firma med utbredt ekspertise innen diabetes området, og langvarig engasjement for å forbedre livene til personer med denne sykdommen.

Innholdet på dette nettstedet er forbeholdt innbyggere i Norge

Kontakt legen din hvis du har noen spørsmål om diabetes type 2 og kardiovaskulær sykdom.