Hvordan tar man
vare på hjertet?

Hvad kan du gøre for dit hjerte?

Det første og viktigste du kan gjøre for å ta være på hjertet, er å forstå risikoen og skaffe deg kunnskap.7

Dersom tilstanden håndteres på en god måte, kan personer med diabetes type 2 leve lenge og med god livskvalitet.1 Den gode nyheten er at du kan redusere risikoen selv ved å gjøre noen livsstilsendringer, for eksempel1,7-9:

Slutte å røyke

Slutte å røyke

Spise sunt

Spise sunt

Være fysisk aktiv

Være fysisk aktiv

Ha sunn kroppsvekt

Ha sunn kroppsvekt

Måle blodtrykket jevnlig

Måle blodtrykket jevnlig

Følge med på kolesterolnivåene

Følge med på kolesterolnivåene

Slutte å røyke

Slutte å røyke

Spise sunt

Spise sunt

Være fysisk aktiv

Være fysisk aktiv

Ha sunn kroppsvekt

Ha sunn kroppsvekt

Måle blodtrykket jevnlig

Måle blodtrykket jevnlig

Følge med på kolesterolnivåene

Følge med på kolesterolnivåene

Ta vare på hjertet!

Rådfør deg alltid med legen om hvilke livsstilsendringer som er best for deg, og om andre måter du kan redusere risikoen for hjerte- og karsykdom.

Last ned brosjyren og finn mer informasjon om hvordan du kan ta vare på hjertet

Del denne siden:

Referanser

Last ned spørsmål du kan
ta opp med legen

?

Vil du ta kontakt med din lege etter
å ha lest informasjonen på denne siden?

Lite trolig

Veldig trolig

1

2

3

4

5

X