Diabetes type 2 

Type 2-diabetes og hjertet ditt

Diabetes type 2 og hjerte- og karsykdom

og hjerte- og karsykdom

De fleste som tenker på diabetes type 2, tenker ikke først og fremst på at de bør passe på hjertet. Men det burde de.

Hvorfor? Fordi hjerte- og karsykdommer er den vanligste dødsårsaken ved diabetes type 2, til tross fremskrittene innen pleie og behandling.2,3 Over halvparten av de som lever med diabetes, dør tidlig på grunn av hjerte- og karsykdom.4

Voksne med diabetes type 2 har 2–4 ganger høyere risiko for å utvikle hjerte- og karsykdom5

Voksne med diabetes type 2 har 2–4 ganger høyere risiko for å utvikle hjerte- og karsykdom5

type-icon-2

Hjerte- og karsykdom er den vanligste dødsårsaken ved diabetes type 22,3

type-icon-3

Diabetes type 2 kan påføre skade på hjertet tidligere enn du tror, og symptomene blir kanskje ikke oppdaget med én gang3,6

For en person med diabetes type 2 er det derfor veldig viktig at det å passe på hjertet inngår i sykdomshåndteringen.

Hvis du har diabetes type 2, bør du være føre var og snakke med legen om hvordan du skal håndtere og redusere risikoen for hjerte- og karsykdom, og beskytte hjertet.

Vil du vite mer om hjerte- og karsykdom ved diabetes type 2? Last ned brosjyre

  1. International Diabetes Federation. IDF Diabetes Atlas, 8. utgave. Brussels, Belgia: International Diabetes Federation; 2017.
  2. Abdul-Ghani M., DeFronzo, RA, et al. Cardiovascular Disease and Type 2 Diabetes: Has the Dawn of a New Era Arrived? Diabetes Care 2017;40:813–820
  3. Chillarón, J etc al. Subclinical cardiovascular disease in type 2 diabetes mellitus: To screen or not to screen. World J Clin Cases. 2014 Sep 16;2(9):415–21.
  4. Morrish NJ, Wang SL, Stevens LK, Fuller JH, Keen H; WHO Multinational Study Group. Mortality and causes of death in the WHO multinational study of vascular disease in diabetes. Diabetologia. 2001;44:S14–S21.
  5. Bertoluci, MC. and Rocha, VZ. Cardiovascular risk assessment in patients with diabetes. Diabetol Metab Syndr (2017) 9:25
  6. Cosson E, Nguyen MT, Chanu B. et al. Diabetes Care. 2011 Sep; 34(9): 2101–2107.
  7. Mayo Clinic. Heart disease. Tilgjengelig på: https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/heart-disease/symptoms-causes/syc-20353118 Åpnet oktober 2019
  8. American Heart Association. Prevention and Treatment of High Cholesterol (Hyperlipidemia) Available at: https://www.heart.org/en/health-topics/cholesterol/prevention-and-treatment-of-high-cholesterol-hyperlipidemia Accessed March 2020
  9. Heart Foundation. Is my blood pressure normal? Available at: https://www.heartfoundation.org.au/your-heart/know-your-risks/blood-pressure/is-my-blood-pressure-normal Accessed March 2020

‘Act4YourHeart’ kampanjen har som mål å øke kunnskapen rundt sammenhengen mellom diabetes type 2 og kardiovaskulær sykdom hos pasienter med diabetes type 2 og deres pårørende. Kampanjen ønsker å informere og motivere pasienter til å snakke med legen sin, for å få en bedre forståelse for mulighetene de har, samt ta kontroll over sykdommen. Websiden er utviklet på initiativ av Boehringer Ingelheim, et firma med utbredt ekspertise innen diabetes området, og langvarig engasjement for å forbedre livene til personer med denne sykdommen.

Innholdet på dette nettstedet er forbeholdt innbyggere i Norge

Kontakt legen din hvis du har noen spørsmål om diabetes type 2 og kardiovaskulær sykdom.