Act4YourHeart

About Type 2 Diabetes

Om typ 2-diabetes

I Sveriges beräknas omkring 500 000 personer leva med diabetes, varav cirka 90 procent har det man brukar kalla typ 2-diabetes. Förekomsten av typ 2-diabetes ökar med stigande ålder. Hos personer över 65 år ligger andelen drabbade mellan 10 och 20 procent.

Type 2 Diabetes and Cardiovascular disease

Sambandet mellan typ 2-diabetes och hjärt- kärlsjukdom

Trots betydande framsteg inom behandlingen av typ 2-diabetes, är risken att utveckla hjärt- kärlsjukdom som hjärtinfarkt och stroke, upp till fyra gånger så stor hos personer med typ 2-diabetes än bland den övriga befolkningen.

Vill du veta mer om symtomen på hjärt- kärlsjukdom?

How can you Act4YourHeart?

Hur kan du skydda ditt hjärta?

Att bli medveten om sambandet mellan typ 2-diabetes och hjärt- kärlsjukdom, är ett första steg i att skydda sitt hjärta.

Stay Informed

Lär dig mer

Ju mer du vet om typ 2-diabetes, desto bättre kan du skydda ditt hjärta mot sjukdomens konsekvenser. Här hittar du några exempel där du kan läsa mer.

Share this page:

Referenser

Boehringer Ingelheim AB
Hammarby Allé 29
120 32 Stockholm
Sweden
+4687212100 PC-SE-101028
Frågor att diskutera
med din läkare

?

Kommer du att prata med en läkare efter
att du tagit del av informationen på den här sidan?

Inte troligt

Väldigt troligt

1

2

3

4

5

X