Betingelser

Målgrupper

Dette websted er en informationskilde fra Boehringer Ingelheim A/S, hvis formål er sygdomsoplysning. Vær opmærksom på, at oplysninger om godkendelsesstatus og mærker af godkendte produkter kan variere fra land til land, og landespecifikke oplysninger kan fås i de lande, hvor vi driver forretning.

Brug af indhold

Alt indhold på denne hjemmeside tilhører virksomhederne i Boehringer Ingelheim Danmark A/S og er beskyttet af ophavsret. Der gives tilladelse til at bruge dokumenter (fx patientmaterialer, videoer, artikler og informationsmateriale til sundhedspersoner) fra denne hjemmeside, såfremt (1) denne meddelelse fremgår af alle kopier, og at især både meddelelsen om ophavsret og denne meddelelse om tilladelse fremgår deraf, (2) brugen af sådanne dokumenter fra denne hjemmeside kun er til oplysnings-, medie- og ikke-kommerciel eller personlig brug, og dokumenterne ikke kopieres eller lægges op på en netværkscomputer eller udgives i kommercielle medier, og (3) der ikke foretages nogen ændringer af dokumenterne. Brug til ethvert andet formål er udtrykkeligt forbudt og kan medføre alvorlige civilretlige og strafferetlige sanktioner. Overtrædelser vil blive retsforfulgt.

Den tilladelse, der er anført ovenfor, omfatter ikke brug af designet eller layoutet af hjemmesiden boehringer-ingelheim.com eller nogen anden hjemmeside, der ejes, drives, er givet i licens til eller styres af en af virksomhederne i Boehringer Ingelheim-koncernen. Elementerne på disse hjemmesider er beskyttet af love om ophavsret, layout, varemærke, uretfærdig konkurrence og andre love og må ikke kopieres eller efterlignes helt eller delvist. Ingen varemærker, layout, logoer, grafikker, lyde eller billeder fra noget Boehringer Ingelheim-hjemmeside må kopieres eller videregives, medmindre det er udtrykkeligt tilladt af den specifikke Boehringer Ingelheim-virksomhed, der ejer disse rettigheder.

Alle rettigheder, som ikke udtrykkeligt er anført heri, forbeholdes.

Meddelelse om varemærker

Handelsnavnene på de Boehringer Ingelheim-produkter, der henvises til heri, uanset om de er anført med fed skrift eller med varemærkesymbolet ®, er varemærker tilhørende virksomheder i Boehringer Ingelheim-koncernen. Navnene på de pågældende virksomheder og produkter, som er anført heri, kan være varemærker tilhørende deres respektive ejere. Brug af disse varemærker, virksomhedens navn Boehringer Ingelheim og virksomhedens logo, medmindre andet er tilladt heri, er udtrykkeligt forbudt og kan være i strid med strafferetslovgivningen. Produkterne, der er anført heri, kan have forskellige handelsnavne, en anden mærkning, produktpræsentation og -styrke i forskellige lande. Kontakt vores lokale datterselskab, hvis der er behov for yderligere oplysninger.

Ansvarsfraskrivelse

Boehringer Ingelheim-koncernen og/eller dens respektive leverandører fremsætter ingen erklæringer om egnetheden af oplysningerne i dokumenterne og den tilhørende grafik, som er offentliggjort på webstedet, til noget formål. Alle sådanne dokumenter og tilhørende grafik leveres "som det er og forefindes" uden nogen form for garanti. Boehringer Ingelheim-koncernen og/eller dens respektive leverandører fraskriver sig hermed alle garantier og betingelser med hensyn til disse oplysninger, herunder alle underforståede garantier om og betingelser for salgbarhed, egnethed til et bestemt formål, adkomst og ikke-krænkelse. Al adgang til og brug af samt selve indholdet heraf er for brugerens egen risiko. I intet tilfælde er virksomheder i Boehringer Ingelheim-koncernen og/eller dens respektive leverandører ansvarlige for eventuelle særlige, indirekte eller følgeskader eller skader af nogen art som følge af tab af brug, data eller overskud, uanset om det er som følge af kontrakt, forsømmelse eller anden skadevoldende handling, som opstår som følge af eller i forbindelse med brugen eller anvendeligheden af oplysningerne fra dette websted.

Dokumenter om lægemidler er ikke beregnet til brug som et alternativ til en konsultation hos en læge eller anden kvalificeret sundhedsfaglig person. Hvis du søger rådgivning om et bestemt sundhedsmæssigt problem, skal du kontakte en sundhedsfaglig person.

Indhold og grafik på denne hjemmeside, kan indeholde tekniske unøjagtigheder eller typografiske fejl, og hjemmesiden opdateres løbende. Boehringer Ingelheim-koncernen og/eller dens respektive leverandører kan til enhver tid foretage forbedringer og/eller ændringer af indhold.

Meddelelser om software, dokumenter og tjenester, som er tilgængelige på dette websted

I intet tilfælde er Boehringer Ingelheim-koncernen og/eller dens respektive leverandører ansvarlige for eventuelle særlige, indirekte eller følgeskader eller skader af nogen art som følge af tab af brug, data eller overskud, uanset om det er som følge af kontrakt, forsømmelse eller anden skadevoldende handling, som opstår som følge af eller i forbindelse med brugen eller anvendeligheden af software, dokumenter, levering af eller manglende levering af tjenester eller oplysninger fra dette websted.

Links til tredjepartswebsteder

Nogle links i på hjemmesiden gør, at du forlader Boehringer Ingelheims hjemmeside og bliver videreført til eksterne hjemmesider. Hvis ikke andet er angivet i den juridiske meddelelse på det eksterne hjemmesider, er de hjemmesider, der linkes til, ikke under Boehringer Ingelheim-virksomhedens kontrol, og ingen virksomhed i Boehringer Ingelheim-koncernen er ansvarlig for indholdet af sådanne websteder, der linkes til, eller noget link på sådanne websteder, der linkes til, eller ændringer eller opdateringer af disse websteder. Ligeledes er ingen virksomheder i Boehringer Ingelheim-koncernen ansvarlig for webcasting eller nogen anden form for transmission, der modtages fra et linket websted. Disse links er udelukkende medtaget af praktiske hensyn, og medtagelse af links betyder ikke, at Boehringer Ingelheim-koncernen står inde for hjemmesiden.

Forespørgsler og feedback

Forespørgsler og feedback til Boehringer Ingelheim Danmark A/S, som sker via denne hjemmeside, må ikke indeholde spørgsmål om personlige sundhedsforhold. Specifikke spørgsmål om personlig brug af receptpligtige lægemidler skal rettes til sundhedsfaglige personer. Hvis en bruger af hjemmesiden sender oplysninger, inklusive feedback såsom spørgsmål, kommentarer, forslag eller lignende vedrørende indholdet på sådanne sider, betragtes sådanne oplysninger som ikke-fortrolige, og Boehringer Ingelheim-koncernen har ingen forpligtelser på nogen måde med hensyn til sådanne oplysninger, og det står Boehringer Ingelheim Danmark A/S frit at gengive, bruge, videregive og distribuere – dog kun i anonymiseret form, hvor det kræves af gældende lovgivning om beskyttelse af personlige oplysninger – disse oplysninger til andre uden begrænsning.

RSS-nyhedsfeeds

Brug af Boehringer Ingelheims RSS-nyhedsfeeds er underlagt disse vilkår for brug. Boehringer Ingelheim forbeholder sig til enhver tid retten til at nedlægge denne tjeneste.

“Act4YourHeart”-kampagnen har til formål at øge kendskabet til forbindelsen mellem type 2-diabetes, hjerte-kar-sygdom og nyresygdom. Kampagnen har til formål at informere patienterne og motivere dem til at tale med deres læge for at få mere viden om de muligheder, de har for at have kontrol over deres liv som diabetikere. Dette website er et initiativ fra Boehringer Ingelheim, en virksomhed med stor ekspertise inden for diabetes, og som længe har været dybt optaget af at forbedre dagligdagen for mennesker, som lever med denne sygdom. Kontakt din læge, hvis du har spørgsmål om type 2-diabetes, hjerte-kar-sygdom og nyresygdom.