Diabetes type 2

Om symptomene 

Les mer
Hvordan påvirker type 2-diabetes meg?

Om diabetes type 2

Innen 2045 antar man at én av ti kommer til å ha diabetes.1
Diabetes type 2 er mest utbredt, og 90 prosent av alle som har diabetes, har denne typen.1
Les mer
Type 2-diabetes og hjertet ditt

Diabetes type 2 og hjerte- og karsykdom

De fleste som tenker på diabetes type 2, tenker ikke først og fremst på at de bør passe på hjertet. Men det burde de. Hvorfor?
Les mer
Hvordan tar man

Hvordan tar man vare på hjertet?

Det første og viktigste du kan gjøre for å ta være på hjertet, er å forstå risikoen og skaffe deg kunnskap.
Les mer
Hold deg informert

Tilegne deg kunnskap

Det kan være lettere å håndtere diabetes type 2 og ta vare på hjertet hvis du skaffer deg kunnskap og blir kjent med sykdommen.

Vil du vite mer om symptomene på hjerte- og karsykdommer?

  1. International Diabetes Federation. IDF Diabetes Atlas, 8. utgave. Brussels, Belgia: International Diabetes Federation; 2017.
  2. Abdul-Ghani M., DeFronzo, RA, et al. Cardiovascular Disease and Type 2 Diabetes: Has the Dawn of a New Era Arrived? Diabetes Care 2017;40:813–820
  3. Chillarón, J etc al. Subclinical cardiovascular disease in type 2 diabetes mellitus: To screen or not to screen. World J Clin Cases. 2014 Sep 16;2(9):415–21.
  4. Morrish NJ, Wang SL, Stevens LK, Fuller JH, Keen H; WHO Multinational Study Group. Mortality and causes of death in the WHO multinational study of vascular disease in diabetes. Diabetologia. 2001;44:S14–S21.
  5. Bertoluci, MC. and Rocha, VZ. Cardiovascular risk assessment in patients with diabetes. Diabetol Metab Syndr (2017) 9:25
  6. Cosson E, Nguyen MT, Chanu B. et al. Diabetes Care. 2011 Sep; 34(9): 2101–2107.
  7. Mayo Clinic. Heart disease. Tilgjengelig på: https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/heart-disease/symptoms-causes/syc-20353118 Åpnet oktober 2019
  8. American Heart Association. Prevention and Treatment of High Cholesterol (Hyperlipidemia) Available at: https://www.heart.org/en/health-topics/cholesterol/prevention-and-treatment-of-high-cholesterol-hyperlipidemia Accessed March 2020
  9. Heart Foundation. Is my blood pressure normal? Available at: https://www.heartfoundation.org.au/your-heart/know-your-risks/blood-pressure/is-my-blood-pressure-normal Accessed March 2020

‘Act4YourHeart’ kampanjen har som mål å øke kunnskapen rundt sammenhengen mellom diabetes type 2 og kardiovaskulær sykdom hos pasienter med diabetes type 2 og deres pårørende. Kampanjen ønsker å informere og motivere pasienter til å snakke med legen sin, for å få en bedre forståelse for mulighetene de har, samt ta kontroll over sykdommen. Websiden er utviklet på initiativ av Boehringer Ingelheim, et firma med utbredt ekspertise innen diabetes området, og langvarig engasjement for å forbedre livene til personer med denne sykdommen.

Innholdet på dette nettstedet er forbeholdt innbyggere i Norge

Kontakt legen din hvis du har noen spørsmål om diabetes type 2 og kardiovaskulær sykdom.